Manuál Správná výrobní praxe

Manuál Správná výrobní praxe obalů pro potraviny a kosmetiku (2016, 8. vydání) je příručkou, která pomůže jak pracovníkům odpovědným za kvalitu vyráběných obalových prostředků určených pro balení potravin a kosmetických přípravků, tak i nákupčím a obalovým technikům výrobců potravin, nápojů i kosmetiky nastavit vnitřní předpisy, požadavky vybavení i personál a obchodní vztahy tak, aby odpovídaly současným přísným regulím v oblasti balení potravin včetně nápojů a také kosmetických přípravků.

Nově obsahuje například:
 
- 6.6. TRIMAN recyklační znak pro Francii, str.18;
 
- 7.11.1. Prohlášení o shodě - plasty materiály/předměty, meziprodukty,  str.24;
 
- 8. Plastové obalové prostředky pro kosmetiku včetně simulantů kosmetických přípravků str.31;
 
- Informaci o vydání Směrnice Švýcarského obalového institutu:SVI Guideline „Überprüfung und Bewertung der Barrierewirksamkeit von Innenbeuteln für Lebensmittelverpackungen in Recyclingkarton“ / SVI Guideline 2015.01_internal bags, Specification and testing of barrier efficiency, str.49;
 
- Příloha 13 - Vzor (specimen) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1935 - PP granulát.

Manuál je zasílán elektronicky ve formátu PDF, tisk je povolen bez omezení počtu kopií, zájemce si může vytisknout jak celou publikaci, tak vybrané stránky.

Cena je 1.200,- Kč + DPH. Pro pracovníky členů obalové asociace SYBA je manuál zasílán bezplatně.

Stručnou objednávku (titul, jméno, příjmení, firma, e-mail, DIČ) lze zaslat na vlado.volek@syba.cz.

Na základě objednávky bude platícím zaslán manuál a vystaven daňový doklad – faktura.

Obsah manuálu: zde.

 

Partners of the PACKAGING ACADEMY

General partner

Gold partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner

 
The Web site uses cookies to deliver services, traffic analysis and ad targeting. By using the website you agree with with that. More infoI agree