Pravidelné semináře OBALOVÉ AKADEMIE


 • Obalový zákon komplexně

  Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku a na Slovensku, přináší i informace o požadavcích plynoucích z posledních novel zákonů, i z chování subjektů na trhu z pohledu českých a slovenských výrobců obalů i baleného zboží. Rozdílný náhled na to, co je obalem v ČR a v SR.

  Palety, IBC kontejnery - opakovatelně používaní je ekonomicky výhodné a ekologicky prospěšné, je ČIŽP proti?


 • Prohlášení, značení, technická dokumentace

  Odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace se již tradičně těší velkému zájmu výrobců baleného zboží (obalové prostředky jsou v převážné většině také baleným zbožím). Záběr semináře pokrývá tato témata: prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 - 477/2001Sb., 1935/2004/ES, 2023/2006/ES, 10/2011/ES, EUTR); podklady k vydání prohlášení; značení dle Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES, dle české a slovenské obalové legislativy; značení biodegradovatelných obalů; značka TRIMAN pro Francii; Palety; zálohové obaly v Německu (připravme se na ně i u nás); technická dokumentace nezbytná k prokázání splnění povinností stanovených v § 4.


 • Fixace a výplně v (přepravním) balení - workshop

  Podobně, jako je dostatečně tuhý obal podmínkou bezpečného upevnění přepravních jednotek na dopravním prostředku, je i fixace výrobku v obalu klíčovou podmínkou pro bezpečný transport. 
  Akce je koncipována jako workshop, aby si účastníci mohli vyzkoušet navržení EPE fixace i práci s vyřezávacím stolem - plotrem.
  Workshop je určen konstruktérům průmyslových obalů a exportních balení a také obalovým technikům výrobců zejména nepotravinářských komodit.


 • Speciality obalového designu

  Termín design v posledních letech rozšiřuje svůj obsah, vedle grafického řešení potisku či jiného způsobu dekorace obalu a tradičně i tvarového řešení zahrnuje i konstrukční řešení obalů, jak jej známe v anglickém ekvivalentu „structural design“. Boom internetového prodeje je výzvou pro obalový průmysl, dochází k posunu emočních aspektů: obaly pro e-commerce; radost z rozbalování; růst prodeje čerstvých potravin přes internet vyžaduje vhodné obaly; cena e-obalů versus cena balení v procesu vychystávání a nákladů na následnou logistiku; trendy i chyby v grafickém řešení značek, piktogramů i čárových kódů.


 • Certifikovaný obalový technik E 1. školicí blok

  Třídenní školení je určeno pro obalové techniky výrobců průmyslových výrobků (automotive, strojírenství, energetika, elektrotechnika), tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace.

  Školení je zajištěno vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaný obalový technik / Certified packaging engineer. 

  Témata úvodního školicího bloku jsou: upevnění nákladu; klimatické namáhání, ochrana proti korozi; obalové materiály, DOM - fytosanitární požadavky; zámořské balení, směrnice HPE, FEFPEB, SYBA.

  Druhý výukový blok pokračuje tématy: mechanické namáhání při přepravě; tuhé plastové přepravní a průmyslové obaly; přepravní obaly z vlnité lepenky; materiály, pevnostní paramentry; obaly, vnitřní fixace.

  Závěrečný blok je zacílen na: paletové jednotky, fixace průtažnou fólií, nekalé obchodní praktiky; obalová legislativa, značení, atesty, prohlášení, certifikáty; pojištění obecné odpovědnosti, odpovědnosti zasílatele a pojištění zásilek (cargo pojištění).


 • REACH a obalový průmysl

  Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové matriály i balicí stroje chemickou legislativou. Seminář REACH a obalový průmysl je zacílen na požadavky a povinnosti kladené na „následné uživatele“, tj. na výrobce obalové techniky a v určitých případech i výrobce baleného zboží.

  K probíraným okruhům patří objasnění základních pojmů látka, směs, předmět; předměty se záměrným uvolňováním látky (vonné stromečky, fólie a papíry s inhibitory koroze); následní uživatelé a jejich povinnosti (povinnosti výrobců obalů, obalových materiálů a balicích strojů); nebezpečné látky - označování na obalech; bezpečnostní listy.


 • Obaly pro potraviny a kosmetiku

  Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou

  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.

  Účastníkům konference bude poskytnut Manuál správná výrobní praxe - obaly pro potraviny a kosmetiku. Účastníci obdrží potvrzení jako doklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č. 2023/2006 o SVP.

  Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu: NIAS v obalových materiálech a obalech; migrace složek papírových obalů do potravin; snižování limitu BPA; potraviny v e-shopech; problémy členských států EU při realizaci úředních kontrol nad FCM, výsledky zjišťovacích misí Evropské komise; rizika kontaminace potravin škůdci; odpovědnost výrobce potravin; odolnost flexibilních obalů vůči skladištním škůdcům.

  Akce je součástí projektu Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skladištními členovci, který je spolufinancován z prostředků TAČR,  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, PID: TH02030215.

   


Partneři OBALOVÉ AKADEMIE

General partner

Gold partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner

 
Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používá soubory cookie. Více informacíRozumím