Online seminář

PPWR - 2. část

Online seminář

PPWR - 2. část

Legislativa týkající se obalů a odpadů z obalů v Evropě představuje klíčový prvek environmentální politiky EU, který směřuje k minimalizaci dopadů odpadů z obalů na životní prostředí. V rámci tohoto kontinuálního úsilí byla předběžná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem dosažena dne 4. března 2024. Tato dohoda reflektuje společné závazky a cíle těchto dvou klíčových institucí EU v oblasti zlepšování managementu odpadů z obalů a posilování cirkulární ekonomiky.

Po dosažení této předběžné dohody byla následně schválena jak Radou, tak Výborem pro životní prostředí (ŽP) Evropského parlamentu. Tento krok znamená významný pokrok v legislativním procesu, který umožňuje implementaci nových a přísnějších pravidel v oblasti obalů a odpadů z obalů.

Dopady této nové legislativy jsou rozsáhlé. Výrobci, maloobchodníci a spotřebitelé budou muset přijmout nové způsoby nakládání s obaly, což povede k inovacím v designu obalů, většímu podílu recyklovatelných materiálů a zlepšení systémů sběru a recyklace v celé EU. Tato legislativa také podporuje přechod k udržitelnějším spotřebitelským návykům a podnikatelským modelům, což přispěje k ochraně životního prostředí a podpoře cirkulární ekonomiky.

Začleněním těchto nových pravidel a cílů do legislativy EU se očekává, že členské státy dosáhnou významného pokroku ve snižování množství odpadů z obalů, které končí na skládkách nebo ve spalovnách, a zvýší efektivitu recyklačních procesů. Tato legislativa je klíčovým krokem k dosažení dlouhodobějších cílů EU v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Datum

25. 7. 2024 od 10:00 (ukončení cca 12:00)

Přihláška

Přihlásit se můžete zde.

Jazyk přednášek

Česky/Slovensky

Tlumočení

Tlumočení není zajištěno

Formát

Online seminář

Tento seminář probíhá pouze online.

Cena

členové SYBA zdarma

1.000Kč + DPH - ostatní

Poznámka

Při neúčasti nebo zrušení registrace je účastnický poplatek nevratný.

Organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace.

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Na základě vyplněné registrace vám bude zaslána faktura.

Přihlášením účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito storno podmínkami a souhlasí s nimi. Účastník tím vyjadřuje svůj souhlas s tím, že v případě odhlášení budou výše uvedené storno poplatky automaticky účtovány.
Partneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Partner třídění na Slovensku

Hlavní mediální partneři