• Fixation and dunnage in (transport) packaging - workshop

  Podobně, jako je dostatečně tuhý obal podmínkou bezpečného upevnění přepravních jednotek na dopravním prostředku, je i fixace výrobku v obalu klíčovou podmínkou pro bezpečný transport. 
  Akce je koncipována jako workshop, aby si účastníci mohli vyzkoušet navržení EPE fixace i práci s vyřezávacím stolem - plotrem.
  Workshop je určen konstruktérům průmyslových obalů a exportních balení a také obalovým technikům výrobců zejména nepotravinářských komodit.

  Date:

  17 Sep 2020 from 9:30 AM (end about 4:00 PM)

  Language:

  Czech/Slovak

  Place:

  VIENNA POINT, Brno

  Organised by:

  PACKAGING INSTITUTE SYBA

  Contact: Katerina Kolarova      E katerina.kolarova@syba.cz      M +420 602 625 117

  supported by ESKO

  Program:

  Fixation, cushion, dunnage, inserts; materials, technology

  Similarly, such as a sufficiently rigid casing for the secure attachment of transport units to the transport means, the product's fixation in the packaging is a key condition for safe transport. Similarly, such as a sufficiently rigid casing for the secure attachment of transport units to the transport means, the product's fixation in the packaging is a key condition for safe transport.Similarly, such as a sufficiently rigid casing for the secure attachment of transport units to the transport means, the product's fixation in the packaging is a key condition for safe transport. Similarly, such as a sufficiently rigid casing for the secure attachment of transport units to the transport means, the product's fixation in the packaging is a key condition for safe transport.The event is designed as a workshop so that participants can try to design EPE fixation and work with a cutting table - a plotter.The workshop is designed for industrial packaging and export packaging designers as well as for packing technicians from non-food commodities.

  Topics

  Overview of fixations, cushion, dunnage, inserts - materials, technology.

  Cutting plotters for the production of fixings.

  Calculation of EPE fixations.

  Design of fixation, carving on a plotter.

  During the workshop, there is enough room for discussion.

  Fee:

  3.800,- CZK + VAT  -  basic (3.000,- CZK + DPH  - each other participant from the same company)

  free  - SYBA, SČMVD  members (registred before 05.09.2018 or capacity full)

  Application form:

  Application form is being prepared.

Partners of the PACKAGING ACADEMY

General partner

Gold partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner

 
The Web site uses cookies to deliver services, traffic analysis and ad targeting. By using the website you agree with with that. More infoI agree