Working Groups - WG

Pracovní skupiny (WG, Working Groups) jsou vytvářeny ad hoc dle aktuálních potřeb. 

  

 

Partners of the PACKAGING ACADEMY

General partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner