Aktuální konference a semináře


 • Jak na udržitelnost obalů seminář je již plně obsazen

  Pod tlakem aktuální situace na odrážející dopady sustainable kampaně byl vypsán nový odborný seminář s cílem umožnit porozumět a vyhovět požadavkům na udržitelnost. 

  Datum:

  11. 12. 2018 od 10:00 (ukončení cca 15:00)

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky

  Místo:

  SYBA, Rubeška 215/1, Praha 9 – Vysočany

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA

  Program:

  Definice udržitelnosti (komise Gro Harlem Brundtlandové); obalové materiály, overpacking - undrpacking, nadměrné obaly;

  Plasty-bioplasty-biodegradovatelné plasty (zdroje, rozložitelnost); 

  Využití obalových odpadů, recyklace-recyklovatelnost v cirkulární  ekonomice, systémy sběru;

  Kroky ve směru udržitelnosti (eko-design: substituce materiálu, změny konstrukce); 

  VerpackG - nový obalový zákon zavádí v Německu od 01.01.2019  novou povinnost zápisu do registru „výrobců obalů“, licencované obaly.

  Nově:

  V rámci workshopu budou mít účastníci k dispozici vzorky obalových materiálů / obalů. Naučí se rozlišovat materily na základě jejich charakteristických vlastností.

  Vložné:

  2.800,- Kč + DPH - základní; (2.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

  500,- Kč + DPH - člen PROKOS

  Bezplatně - člen SYBA, SČMVD (při registraci do 30.11.2018)

  Parkování:

  Podzemní garáže Nákupního centra Fénix nebo volná místa v přilehlé bytové zástavbě.

  Přihláška:

  Seminář je již plně obsazen.

 • Jak na udržitelnost obalů - speciál výhradně pro novináře

  Pod tlakem aktuální situace na odrážející dopady sustainable kampaně byl vypsán nový odborný seminář s cílem umožnit porozumět a vyhovět požadavkům na udržitelnost. 

  Datum:

  12. 12. 2018 od 10:00 (ukončení cca 15:00)

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky

  Místo:

  SYBA, Rubeška 215/1, Praha 9 – Vysočany

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA

  Program:

  Definice udržitelnosti (komise Gro Harlem Brundtlandové); obalové materiály, overpacking - undrpacking, nadměrné obaly;

  Plasty-bioplasty-biodegradovatelné plasty (zdroje, rozložitelnost); 

  Využití obalových odpadů, recyklace-recyklovatelnost v cirkulární  ekonomice, systémy sběru;

  Kroky ve směru udržitelnosti (eko-design: substituce materiálu, změny konstrukce); 

  VerpackG - nový obalový zákon zavádí v Německu od 01.01.2019  novou povinnost zápisu do registru „výrobců obalů“, licencované obaly.

  Nově:

  V rámci workshopu budou mít účastníci k dispozici vzorky obalových materiálů / obalů. Naučí se rozlišovat materily na základě jejich charakteristických vlastností.

  Vložné:

  Bezplatně - aktivní novinář (při registraci do 30.11.2018)

  Parkování:

  Podzemní garáže Nákupního centra Fénix nebo volná místa v přilehlé bytové zástavbě.

  Přihláška:

  Přihlásit se můžete zde.


 • Jak na udržitelnost obalů seminář je již plně obsazen

  Pod tlakem aktuální situace na odrážející dopady sustainable kampaně byl vypsán nový odborný seminář s cílem umožnit porozumět a vyhovět požadavkům na udržitelnost. 

  Datum:

  13. 12. 2018 od 10:00 (ukončení cca 15:00)

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky

  Místo:

  SYBA, Rubeška 215/1, Praha 9 – Vysočany

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA

  Program:

  Definice udržitelnosti (komise Gro Harlem Brundtlandové); obalové materiály, overpacking - undrpacking, nadměrné obaly;

  Plasty-bioplasty-biodegradovatelné plasty (zdroje, rozložitelnost); 

  Využití obalových odpadů, recyklace-recyklovatelnost v cirkulární  ekonomice, systémy sběru;

  Kroky ve směru udržitelnosti (eko-design: substituce materiálu, změny konstrukce); 

  VerpackG - nový obalový zákon zavádí v Německu od 01.01.2019  novou povinnost zápisu do registru „výrobců obalů“, licencované obaly.

  Nově:

  V rámci workshopu budou mít účastníci k dispozici vzorky obalových materiálů / obalů. Naučí se rozlišovat materily na základě jejich charakteristických vlastností.

  Vložné:

  2.800,- Kč + DPH - základní; (2.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

  500,- Kč + DPH - člen PROKOS

  Bezplatně - člen SYBA, SČMVD (při registraci do 30.11.2018)

  Parkování:

  Podzemní garáže Nákupního centra Fénix nebo volná místa v přilehlé bytové zástavbě.

  Přihláška:

  Seminář je již plně obsazen.

 • Prohlášení, značení, technická dokumentace

  Odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace se již tradičně těší velkému zájmu výrobců baleného zboží (obalové prostředky jsou v převážné většině také baleným zbožím). Záběr semináře pokrývá tato témata: prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 - 477/2001Sb., 1935/2004/ES, 2023/2006/ES, 10/2011/ES, EUTR); podklady k vydání prohlášení; značení dle Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES, dle české a slovenské obalové legislativy; značení biodegradovatelných obalů; značka TRIMAN pro Francii; Palety; zálohové obaly v Německu (připravme se na ně i u nás); technická dokumentace nezbytná k prokázání splnění povinností stanovených v § 4, Značení oxo-degradovatelných obalů v Saudské Arábii.

  Datum:

  5. 2. 2019 od 10:00 (ukončení cca 16:00)

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky

  Místo:

  SYBA, Rubeška 215/1, Praha 9 – Vysočany

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA

  Program:

  Prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 477/2001Sb. 1935/2004/ES, 2023/2006/ES, 10/2011/ES). Podklady k vydání prohlášení. 

  Technická dokumentace nezbytná k prokázání splnění povinností stanovených v § 4 zákona o obalech.

  Značení dle Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES, dle české a slovenské obalové legislativy. Značení biodegradovatelných obalů. 

  Uhlíkova stopa. 

  Palety. 

  Zálohové obaly v Německu.

  Nové povinné označení recyklovatelnosti ve Francii.

  Nově:

  Na seminář naváže workshop, v kterém si účastníci vytvoří vlastní prohlášení. Doporučuje se vzít si svůj notebook/tablet, vzorek balení a podklady pro prohlášení (informace od dodavatelů, atesty ze zkušeben).

  Vložné:

  2.800,- Kč + DPH - základní; (2.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

  500,- Kč + DPH - člen PROKOS

  Bezplatně - člen SYBA, SČMVD (při registraci do 20.01.2019)

  Parkování:

  Podzemní garáže Nákupního centra Fénix nebo volná místa v přilehlé bytové zástavbě.

  Přihláška:

  Přihlásit se můžete zde.


 • Obalový zákon komplexně

  Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku a na Slovensku, přináší i informace o požadavcích plynoucích z posledních novel zákonů, i z chování subjektů na trhu z pohledu českých a slovenských výrobců obalů i baleného zboží. Rozdílný náhled na to, co je obalem v ČR a v SR.

  Palety, IBC kontejnery - opakovatelně používaní je ekonomicky výhodné a ekologicky prospěšné, je ČIŽP proti?

  Datum:

  7. 3. 2019 od 10:00 (ukončení cca 15:00)

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky

  Místo:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA

  Rubeška 1, 190 00  Praha 9 - Vysočany

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA ve spolupráci s NATURPACK Bratislava

  Program:

  Slovenský odpadový superzákon - současná realita 

  Novela českého obalového zákona - plastové tašky

  Palety, sudy, kanystry, přepravky v otevřeném systému opakovaného použití

  Pro-oxo v Saudé Arábii

   

  Po každé přednášce je počítáno s dostatečným prostorem k diskuzi.

  Vložné:

  2.800,- Kč + DPH - základní; (2.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

  500,- Kč + DPH - člen PROKOS 

  Bezplatně - člen SYBA, SČMVD (při registraci do 02.03.2018)

  Přihláška:

  Přihlásit se můžete zde.


 • Obaly pro potraviny a kosmetiku

  Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou

  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány.

  Účastníci obdrží certifikát jako doklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č. 2023/2006 o SVP.

  Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu: minerální oleje v obalových materiálech a obalech; migrace složek papírových obalů do potravin; papírové obaly a fluorescence; potraviny v e-shopech; rizika kontaminace potravin škůdci; odpovědnost výrobce potravin; odolnost flexibilních obalů vůči skladištním škůdcům, výzvy a pasti grafického designu obalů pro potraviny.

  Datum:

  10. 4. 2019 od 11:00

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky, Anglicky

  Místo:

  PVA EXPO PRAHA
  Beranových 667

  Praha 9 - Letňany

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA ve spolupráci se SZÚ Praha a RÚVZ Poprad a podporou společnosti ABF organizátora veletrhu Reklama-Polygraf-Obaly

  Konfrence je součástí projektu Zdokonalení obalů redukující napadení potravin z cereálií, sušeného a skořápkatého ovoce skladištními členovci, který je spolufinancován z prostředků TAČR, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, PID: TH02030215.

  Program:

  Vložné:

  2.800,- Kč + DPH; (2.000,- Kč + DPH - každý další účastník ze stejné firmy)

  Bezplatně - člen SYBA, SČMVD, KHS, RÚVZ, PROKOS - VIP (při registraci do 10.03.2019)

  Poznámka:

  Účastníci semináře získají bezplatně uktualizované vydání publikace Manuál "Správná výrobní praxe pro obaly pro potraviny a kosmetiku". Pro účastníky je zajištěn volný vstup na veletrhy Reklama-Polygraf-Obaly

  Přihláška:

  Přihlásit se můžete zde.


 • Fixace a výplně v (přepravním) balení - workshop

  Podobně, jako je dostatečně tuhý obal podmínkou bezpečného upevnění přepravních jednotek na dopravním prostředku, je i fixace výrobku v obalu klíčovou podmínkou pro bezpečný transport. 
  Akce je koncipována jako workshop, aby si účastníci mohli vyzkoušet navržení EPE fixace i práci s vyřezávacím stolem - plotrem.
  Workshop je určen konstruktérům průmyslových obalů a exportních balení a také obalovým technikům výrobců zejména nepotravinářských komodit.

  Datum:

  17. 9. 2020 od 9:30 (ukončení cca 16:00)

  Jazyk přednášek:

  Česky/Slovensky

  Místo:

  VIENNA POINT, Brno

  Pořádá:

  OBALOVÝ INSTITUT SYBA 

  Kontakt: Ing. Kateřina Kolářová      E katerina.kolarova@syba.cz      M +420 602 625 117

  za podpory ESKO 

  Program:

  Přehled fixací, výplní - materiály, technologie.

  Plotry pro řezání pěny a dalších materiálů.

  Výpočet EPE fixací.

  Manipulační značky.

  Návrh fixace, vyřezání na plotru.

  Exkurze: montáž a balení plotrů v Esko Brno.

  Během workshopu je počítáno s dostatečným prostorem k diskuzi.

  Vložné:

  3.800,- Kč + DPH  -  základní (3.000,- Kč + DPH  -  každý další účastník ze stejné firmy)

  bezplatně  -  člen SYBA, SČMVD (při registraci do 05.09.2018 nebo do naplnění kapacity)

  Přihláška:

  Přihlásit se můžete zde.


Partneři OBALOVÉ AKADEMIE

General partner

Gold partner

Silver partner

Bronze partner

Partner

Partner třídění

General media partner

Media partner

 
Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používá soubory cookie. Více informacíRozumím