List of current seminars and workshops

Current seminars and workshops

24 May 2024

PPWR - 1. část

Legislativa týkající se obalů a odpadů z obalů v Evropě představuje klíčový prvek environmentální politiky EU, který směřuje k minimalizaci dopadů odpadů z obalů na životní prostředí. V rámci tohoto kontinuálního úsilí byla předběžná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem dosažena dne 4. března 2024. Tato dohoda reflektuje společné závazky a cíle těchto dvou klíčových institucí EU v oblasti zlepšování managementu odpadů z obalů a posilování cirkulární ekonomiky.

29 May 2024

EUDR a obaly

EUDR je zkratka pro nařízení o výrobcích bez odlesňování. Jeho hlavním cílem je podpořit spotřebu výrobků, které nemají žádnou spojitost s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Tímto způsobem chce EU minimalizovat svůj dopad na globální odlesňování a snížit emise skleníkových plynů. Důležité nejen pro obaláře, kteří pracují se dřevem nebo s vlnitou lepenkou, ale i pro uživatele těchto obalů. 

4 Jun 2024

PPWR - 2. část

Legislativa týkající se obalů a odpadů z obalů v Evropě představuje klíčový prvek environmentální politiky EU, který směřuje k minimalizaci dopadů odpadů z obalů na životní prostředí. V rámci tohoto kontinuálního úsilí byla předběžná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem dosažena dne 4. března 2024. Tato dohoda reflektuje společné závazky a cíle těchto dvou klíčových institucí EU v oblasti zlepšování managementu odpadů z obalů a posilování cirkulární ekonomiky.

5 Jun 2024

Obaly pro potraviny a kosmetiku

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány. Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu a na aktuální trendy, jako je např. enviromentální legislativa.  Budeme se věnovat obalové legislativě, možnostem obalů i budoucnosti obalů. 

6 Jun 2024

Littering z blízka

V novele zákona o obalech je v § 10a definována povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly. Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Jaké obaly patří mezi litteringové? I to budeme detailně rozebírat. 

27 Jun 2024

European Packaging Symposium

Supported by WPOThe European Packaging Symposium is a key event for packaging professionals and stakeholders across Europe. This symposium focuses on the latest changes in packaging legislation, monitors current trends in the packaging industry and provides a platform to discuss future directions and innovations in packaging.