The list of seminars we normally hold

Regular seminars of PACKAGING ACADEMY

Conference

Analýza zbytků minerálních olejů (MOSH a MOAH) v obalech

Analýza zbytků minerálních olejů, konkrétně nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH), v obalech je důležitým tématem ve veřejném zdraví a bezpečnosti potravin. MOSH a MOAH jsou chemické sloučeniny, které se mohou dostat do potravin z různých zdrojů, včetně obalových materiálů, a existují obavy z potenciálních zdravotních rizik spojených s jejich přítomností v potravinovém řetězci.

Training

Certifikovaná odpovědná osoba

Čtyřdenní školení je určeno pro výrobce exportních obalů, jejichž pracovníci se účastnili školení Konstruktér exportních beden na podzim 2019 ve Volyni. Certifikovaná odpovědná osoba je nutnou pdmínkou pro certifikaci v rámci projektu Export Top Packaging. Školení je zajištěno vlastními i externími lektory. Školení je ukončeno písemným testem, po úspěšném prokázání znalostí získá absolvent osvědčení Certifikovaná odpovědná osoba. 

Training

Certifikovaný obalový technik E - Exportní, průmyslové a přepravní balení

Pětidenní školení je určeno pro obalové techniky výrobců průmyslových výrobků včetně exportního balení , tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace. Školení je koncipováno do tématických bloků: 1. blok Klimatické namáhání, ochrana proti korozi. Mechanické namáhání při přepravě. Upevnění nákladu .   2.blok Obalové materiály – vlnitá lepenka. Přepravní obaly z vlnité lepenky.

Training

Certifikovaný obalový technik F - Balení potravin

Pětidenní školení je určeno pro obalové techniky výrobců potravin včetně nápojů a také kosmetiky, tedy osoby odpovědné za kvalitní, hygienickým i environmentálním požadavkům vyhovyjící balení potravin a nápojů i kosmetických výrobků. Školení je koncipováno vdo tématických bloků: 1.blok Obalové materiály – papír, lepenka. Obalové materiály – vlnitá lepenka. SRP. Obalové materiály – plasty, dřevo, sklo, kovy.    2.blok Požadavky na materiály pro kontakt s potravinami, migrace.

Online seminar

EUDR a obalový průmysl

EUDR je zkratka pro nařízení o výrobcích bez odlesňování. Jeho hlavním cílem je podpořit spotřebu výrobků, které nemají žádnou spojitost s odlesňováním a znehodnocováním lesů. Tímto způsobem chce EU minimalizovat svůj dopad na globální odlesňování a snížit emise skleníkových plynů.

Symposium

European Packaging Symposium

Supported by WPOThe European Packaging Symposium is a key event for packaging professionals and stakeholders across Europe. This symposium focuses on the latest changes in packaging legislation, monitors current trends in the packaging industry and provides a platform to discuss future directions and innovations in packaging.

Fixace a výplně v (přepravním) balení - webinar

Podobně, jako je dostatečně tuhý obal podmínkou bezpečného upevnění přepravních jednotek na dopravním prostředku, je i fixace výrobku v obalu klíčovou podmínkou pro bezpečný transport.  Akce je koncipována jako webinář, aby se mohli zúčastnit i zájemci, kteří nemohli osobně přijet na workshop do Brna v září. Webinář je určen konstruktérům průmyslových obalů a exportních balení a také obalovým technikům výrobců zejména nepotravinářských komodit.

Online seminar

Jak na udržitelnost obalů

Pod tlakem aktuální situace na odrážející dopady sustainable kampaně byl vypsán nový odborný seminář s cílem umožnit porozumět a vyhovět požadavkům na udržitelnost. 

Online seminar

Konstruktér exportních beden

Program kurzu se skládá ze čtyř modulů a respektuje požadavky pracovní skupiny WG Industrial Packaging a aktualizovaného návrhu Směrnice pro exportní balení, která v sobě zahrnuje principy německé směrnice HPE a evropské směrnice FEFPEB. Kurz probíhá vě třech dvoudenních blocích, lektoři jsou pedagogové Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni.     

Online seminar

Littering z blízka

V novele zákona o obalech je v § 10a definována povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly. Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Jaké obaly patří mezi litteringové? I to budeme detailně rozebírat. 

Online seminar

Littering z blízka

V novele zákona o obalech je v § 10a definována povinnost pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly. Jedná se o povinnost hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu. Jaké obaly patří mezi litteringové? I to budeme detailně rozebírat. 

Online seminar

Migrační testy obalů a materiálů určených pro styk s potravinami - EXKLUZIVNĚ PRO POTRAVINÁŘE

Vzhledem k současnému celosvětovému trendu, který směřuje ke zvýšené ochraně zdraví a životního prostředí a zejména ke zvýšené udržitelnosti a bezpečnosti potravin, a tím k maximální ochraně spotřebitele, je nejdůležitějším požadavkem kladeným na výrobky přicházející do styku s potravinami a pokrmy požadavek na jejich zdravotní nezávadnost.

Online seminar

Nařízení Komise (EU) 2022/1616 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami - Obaly pro potraviny a kosmetiku

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány. Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu: tlak na používání recyklátu zvyšuje riziko pro obalové materiály a obaly na potraviny a kosmetiku.  

Online seminar

Obalová legislativa v Itálii

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zaměřen na aktuální situaci v Itálii. Co se děje a kam směřujeme? 

Conference

Obalová legislativa v Itálii - exkluzivně pro potravináře a nápojáře

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zaměřen na aktuální situaci v Itálii. Jaké jsou změny?  Seminář je exkluzivně pro producenty potravin a nápojů.  Italská obalová legislativa se řídí evropskou směrnicí o obalech a odpadu obalů (Directive 94/62/EC), která stanovuje minimální požadavky na obaly, které se uvádějí na trh v rámci EU.

Seminar

Obalový zákon komplexně

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku, v Německu a na Slovensku. Co se děje a kam směřujeme? 

Online seminar

Obalový zákon komplexně

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zacílen ze­jména na aktuální situaci v Česku, na Slovensku. Ekomodulace - Výzva? Hrozba? Zátěž?

Conference

Obaly pro potraviny a kosmetiku - doprovodný program veletrhu EMBAX a SALIMA

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány. Témata jsou doplňována o aktuální problémy trhu a na aktuální trendy, jako je např. enviromentální legislativa.  Budeme se věnovat obalové legislativě, možnostem obalů i budoucnosti obalů. 

Obaly pro potraviny a kosmetiku ON-LINE

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové materiály a suroviny pro výrobu obalů určené pro kontakt s potravinami a s kosmetikou.  Platforma s tradicí setkávání výrobců potravin a kosmetiky s výrobci obalů a kontrolními orgány. Účastníci obdrží certifikát jako doklad o účasti na školící akci v souladu s Nařízením EU č. 2023/2006 o SVP.

Online seminar

PPWR - 1. část

Legislativa týkající se obalů a odpadů z obalů v Evropě představuje klíčový prvek environmentální politiky EU, který směřuje k minimalizaci dopadů odpadů z obalů na životní prostředí. V rámci tohoto kontinuálního úsilí byla předběžná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem dosažena dne 4. března 2024. Tato dohoda reflektuje společné závazky a cíle těchto dvou klíčových institucí EU v oblasti zlepšování managementu odpadů z obalů a posilování cirkulární ekonomiky.

Online seminar

PPWR - 2. část

Legislativa týkající se obalů a odpadů z obalů v Evropě představuje klíčový prvek environmentální politiky EU, který směřuje k minimalizaci dopadů odpadů z obalů na životní prostředí. V rámci tohoto kontinuálního úsilí byla předběžná dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem dosažena dne 4. března 2024. Tato dohoda reflektuje společné závazky a cíle těchto dvou klíčových institucí EU v oblasti zlepšování managementu odpadů z obalů a posilování cirkulární ekonomiky.

Conference

Prohlášení, značení, technická dokumentace

Odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace se již tradičně těší velkému zájmu výrobců baleného zboží (obalové prostředky jsou v převážné většině také baleným zbožím). Záběr semináře pokrývá tato témata: prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 - 477/2001Sb.

Conference

Prohlášení, značení, technická dokumentace

Odborný seminář Prohlášení, značení, technická dokumentace se již tradičně těší velkému zájmu výrobců baleného zboží (obalové prostředky jsou v převážné většině také baleným zbožím). Záběr semináře pokrývá tato témata: prohlášení o shodě (ČSN EN 13427, 22/1997 Sb., §3,4 - 477/2001Sb.

Online seminar

REACH a obalový průmysl

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové matriály i balicí stroje chemickou legislativou. Seminář REACH a obalový průmysl je zacílen na požadavky a povinnosti kladené na „následné uživatele“, tj. na výrobce obalové techniky a v určitých případech i výrobce baleného zboží.

Online seminar

REACH od A do Z

Nařízení REACH tedy musíte věnovat pozornost, pokud jste: výrobce – vyrábíte chemické látky, které váš podnik buď sám prodává, nebo je dodává jiným podnikům dovozce – nakupujete v zemích mimo EU chemické látky či směsi pro další prodej nebo hotové výrobky chemické látky obsahující, například oděvy, nábytek nebo plastové zboží distributor – skladujete a uvádíte na trh chemické látky nebo jejich směsi následný uživatel – používáte chemické látky či jejich směsi při výrobě nebo při výkonu povolání Podle nařízení REACH musíte rizika spojená s látkami, které vyrábíte či uvádíte na trh v EU/EHP, identifikovat a mít tato rizika řádně pod kontrolou.   Vyrábíte-li v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo do něj dovážíte alespoň jednu tunu nějaké chemické látky ročně, máte povinnost tuto činnost vykazovat v databázi REACH. Zkratkou REACH se též označuje nařízení, kterým se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek řídí. Nařízení REACH se vztahuje na všechny chemické látky – jak ty, které jsou nezbytné v průmyslové výrobě, tak ty, které používáme v našem každodenním životě, (jako nátěry, čistící prostředky, prací prášky atp. i ty obsažené v hotových výrobcích, např. v nábytku, oděvech, spotřebičích). Proto má jeho uplatňování dopad na většinu podniků v EHP. Neregistrované chemické látky nesmějí být uváděny na trh, ani nesmějí být používány.  

Online seminar

Save Food Packaging and Food Waste Training

Does your business actively design packaging to minimise food loss & waste? If the answer is yes then what design criteria are your packaging technologists using? This workshop will not only help set the scene on food waste but it will also help you to redesign your packaging to minimise food loss & waste.

Online seminar

Výkaz o produkci obalů pro EKO-KOM & littering

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů? Výkaz slouží jako podklad pro stanovení výše zálohy a proto je jeho korektní vyplnění velmi důležité.  Jak je to s tématem litteringu?  Obě tato témata probereme do detailu. 

Online workshop

Základní informace o NIAS látkách

NIAS, což je zkratka pro "Non-Intentionally Added Substances" (Nevědomky přidané látky), jsou chemické látky, které se mohou neúmyslně dostat do potravinových výrobků prostřednictvím různých zdrojů a procesů, a to včetně balení, výrobních procesů, skladování a distribuce. Tyto látky nejsou záměrně přidávány do potravin nebo materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami, ale mohou se do nich dostat jako nežádoucí kontaminanty.