Seznam aktuálních seminářů a workshopů

Aktuální semináře a workshopy

17. 4. 2023

Obalová legislativa v Itálii - exkluzivně pro potravináře a nápojáře

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené obalovou environmentální legislativou. Seminář je zaměřen na aktuální situaci v Itálii. Jaké jsou změny?  Seminář je exkluzivně pro producenty potravin a nápojů.  Italská obalová legislativa se řídí evropskou směrnicí o obalech a odpadu obalů (Directive 94/62/EC), která stanovuje minimální požadavky na obaly, které se uvádějí na trh v rámci EU. V Itálii existuje několik právních předpisů, které upravují obalovou legislativu, včetně zákona o odpadech (D.Lgs. 152/2006) a nařízení o balení (D.M. 21/03/1973). Zákony a nařízení stanoví požadavky na obaly, včetně materiálových požadavků, označování a popisování obalů, recyklace a likvidaci odpadů včetně obalů. Například zákaz používání určitých nebezpečných látek v obalech nebo požadavek na recyklaci určitého množství obalů. Je důležité mít na paměti, že každý druh výrobku a obalu může mít specifické požadavky v závislosti na své povaze a účelu. Proto je vhodné se před uvedením výrobku na italský trh detailně seznámit s místními předpisy a požadavky na obaly a odpady. Pokud máte specifické obaly, které budete chtít řešit, pošlete jejich fotku a popis na iva.werbynska@syba.cz

19. 4. 2023

Výkaz o produkci obalů pro EKO-KOM & littering

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů? Výkaz slouží jako podklad pro stanovení výše zálohy a proto je jeho korektní vyplnění velmi důležité.  Jak je to s tématem litteringu?  Obě tato témata probereme do detailu. 

3. 5. 2023

REACH a obalový průmysl

Vzdělávací akce zaměřená na požadavky kladené na obaly, obalové matriály i balicí stroje chemickou legislativou. Seminář REACH a obalový průmysl je zacílen na požadavky a povinnosti kladené na „následné uživatele“, tj. na výrobce obalové techniky a v určitých případech i výrobce baleného zboží. K probíraným okruhům patří objasnění základních pojmů látka, směs, předmět; předměty se záměrným uvolňováním látky (vonné stromečky, fólie a papíry s inhibitory koroze); následní uživatelé a jejich povinnosti (povinnosti výrobců obalů, obalových materiálů a balicích strojů); nebezpečné látky - označování na obalech; bezpečnostní listy.

23. 5., 2. 6., 9. 6., 22. 6., 28. 6. 2023

Certifikovaný obalový technik E - Exportní, průmyslové a přepravní balení

Pětidenní školení je určeno pro obalové techniky výrobců průmyslových výrobků včetně exportního balení, tedy osoby odpovědné za kvalitní, přitom ekonomicky akceptovatelné zabalení výrobků určených pro různé světové destinace.  


Partneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři