Terminologie v oblasti obalů

Terminologie

Pojem/Term Popis/Description

multipak

multipack

Zkrácený výstižný název pro skupinový obal / balení.

stojací sáčky, doypaky

stand-up pouches, doypacks

Jsou to sáčky charakteristické svým čočkovitým dnem, jenž jim dává schopnost po naplnění stát bez opory. Alternativním výrazem je zobecněný název ve tvaru doypack, v češtině lze použít zdomácnělé formy doypak. Nedoporučuje se zavádět další názvy, například W – sáčky, Svět balení 01-02/2015.

odnosné plastové tašky

carrier plstic bags

Pojem „igelitky“ ve smyslu odnosný plastových tašek (plastic carrier bags) používat pouze výjimečně a to vždy v uvozovkách „igelitky“. Upřednostňuje se pojem plastové odnosné tašky, případně odnosné tašky nebo plastové tašky (dle kontextu). Bohužel se u nás v hovorové mluvě zejména fóliím z nízkohustotního polyetylénu (PE-LD, LDPE) říká „igelit“. Igelit je obchodní název měkčeného polyvinylchloridu (PVC) vyráběného od roku 1935 koncernem IG Farben.  Ten byl založen v roce 1916. V třicátých letech to bylo vůbec největší průmyslové sdružení v celém Německu a spolu s koncernem Krupp hlavní opora Hitlerovy útočné války. Až do konce války produkovala firma IG Farben plných 90 % plastů v celém Německu. Za války se značně zdiskreditovala, nejen vývojem a výrobou kyanovodíku (cyklonB), ale také využíváním otrocké práce vězňů koncentračního tábora v Osvětimi.

Po válce se slovo igelit v Německu přestalo používat a brzo upadlo v zapomnění, asi právě proto, že připomínalo neblahý koncern IG Farben. Výrobu "igelitu" však po válce převzalo tehdejší Československo. Baťova továrna v Napajedlích (dnes součást Babišova impéria Agrofert), původně postavená na výrobu plynových masek, pracovala s měkčeným PVC už za války. Dnes se z měkčeného PVC vyrábějí především podlahoviny, izolační fólie a také izolace elektrických vodičů (prodlužovačky, připojovací šňůry silno i slaboprodé).

Fóliím z polypropylenu (PP) se často hovorově říká zcela nesprávně celofán, například „celofánové sáčky“ na květiny jsou z PP fólie.

Odnosné plastové tašky se vyrábějí z polyetylenu, případně z biopolymerů (v CZ a SK mizivé procento). Nejnovější bruselská legislativa je zaměřená na potlačování plastových odnosných tašek.

regálové balení

SRP,shelf ready packaging
RRP - retail ready Packaging

Jednou z často užívaných kategorií skupinového balení je regálové balení (SRP,shelf ready packaging; RRP - retail ready Packaging). Charakteristické pro tyto obaly je  snadná identifikace, snadné vybalení (často odstranění části přepravního skupinového obalu) při vkládání do prodejních regálů a snadné zviditelnění baleného zboží nakupujícímu.

in-mold label / in mould label

in-mold label in mould label

Etikety aplikované ve formě, v současnosti u vstřikovaných (injection) a vyfukovaných (blow molding) obalů a obalů vyráběných tepelným tvarováním (thermoforming) známé pod pojmy in-mold labels / in mould labels (IML) nemají odpovídající český ekvivalent a proto se doporučuje užívat jejich anglické názvy. 

slív

sleeve

Teplem smrštitelné etikety (shrink sleeves) lze do češtiny převést jako šrinkslívy; zatímco průtažné (stretch sleeves) lze překládat jako strečslívy. Výraz slív (sleeve) shrnuje oba typy etiket.  Poznámka: skloňovat podle vzoru „hrad“.

papír

Základní názvoslovnou pomůckou je sada mezinárodních norem ČSN ISO 4046-1 až 5, Papír.lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví – Slovník, která se skládá z částí: Část 1: Abecední rejstřík; Část 2: Názvosloví výroby vláknin; Část 3: Názvosloví výroby papíru; Část 4: Druhy papíru a lepenky a zpracovaných výrobků; Část 5: Vlastnosti vláknin, papíru a lepenky.

Papír v  terminologické dvojroli

Prizmatem výše uvedeného předpisu je na pojem papír nahlíženo jako na termín, který se může použít k popisu jak papíru, tak lepenky. Primární rozlišení mezi papírem a lepenkou je především provedeno na základě tloušťky a plošné hmotnosti, ačkoli v některých případech je rozlišení založeno na charakteristice a/nebo konečného použití. Např. některé materiály nižší plošné hmotnosti, jako některé druhy skládačkové lepenky a zvlněné surové materiály se obecně pokládají za "lepenku", zatímco jiné materiály vyšší plošné hmotnosti, např. některé druhy sacího papíru, surového napouštěcího papíru a kreslicího papíru se obecně pokládají za "papír".

Papír může být i z plastu

Co se týče samotného papíru, je užitečné si připomenout, jak jej výše zmíněné technické normy definují: Papír je tedy všeobecný termín pro oblast materiálů ve formě soudržného archu nebo pásu, vyrobených ukládáním

rostlinných,

minerálních,

živočišných nebo

syntetických

vláken nebo jejich směsí z kapalné suspenze na vhodné tvářecí zařízení, s přídavkem nebo bez přídavku jiných látek; výjimku tvoří archy nebo mokré archy vlákniny jak se obecně chápou pro výrobu papíru nebo rozpouštěcí procesy a s výjimkou netkaných výrobků.

obaly z papíru

Obaly z papíru lze rozdělit na:

- papírové flexibilní: balicí papír (wrapping paper), sáčky (bags, pouches), pytle (bags, sacks), kornouty (obálky (envelopes), odnosné tašky (carrier bags);

- obaly z hladké lepenky:

                        - obaly z tuhé lepenky (solid boxes);

                        - obaly ze skládačkové lepenky (folding cartons, folding boxes);

- obaly z vlnité lepenky (corrugated packaging);

- vinuté trubice (spiral and parallel wound tubes and cores), bubny (drums), dutinky,tubusy (drawtubes), tubusky (combi cans);

- nápojové kartony (beverage cartons);

- tvarované papírové obaly (formed paper);

- potahovaná kartonáž (coated cardboard);

- nasávaná kartonáž (fibre moulded).

Karton v ofsajdu

Jak ukazuje náplň v úvodu zmíněných papírenských ISO norem, kategorizace papír, karton, lepenka založená na plošné hmotnosti je historií, lepenka terminologicky překryla i dříve používanou kategorii karton. Samotný pojem si ovšem žije svým vlastním životem a došel velké obliby v slangovém označení krabic z vlnité lepenky a to zejména osobami mimo papírenský sektor.

 


Partneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Partner třídění na Slovensku

Hlavní mediální partneři