Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí

vedoucí oddělení zpětného odběru

Mgr.Ing. Ladislav Trylč je vedoucím oddělení zpětného odběru na Ministerstvu životního prostředí .