Michal Sebíň

NATUR-PACK, a.s.

riaditeľ


RNDr. Michal Sebíň, PhD. je riaditeľom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR-PACK, a.s. s dlhoročnými odbornými i praktickými skúsenosťami pre oblasť odpadového hospodárstva. V rokoch 2007 – 2009 pôsobil v spoločnosti ako enviromentalista, neskôr v rokoch 2009 – 2012 ako riaditeľ pre environment a od roku 2012 zastáva funkciu riaditeľa NATUR-PACK, a.s. Počas 2002 – 2005 pracoval v spoločnosti Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Je úspešným absolventom Enviromentálnej geochémie na Univerzite Komenského v Bratislave a tiež Katedre vodného hospodárstva krajiny na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.