Ing. Petr Harašta, Ph.D. je absolventem Mendelovy univerzity v Brně. Vystudoval obory fytotechnika, zemědělská technika a rostlinolékařství.

Od roku 1984 je zaměstnancem Ústředního kontrolní a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Brně. Od roku 2002 se věnuje problematice dřevěného obalového materiálu, který je od tohoto roku regulován mezinárodním standardem ISPM 15. Pracuje v Odboru dovozu a vývozu a zabývá se opravňováním subjektů, které vyrábějí dřevěné obaly, provozují zařízení pro tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu a označují vyrobené a ošetřené dřevěné obaly.

Účastní se odborných akcí se zaměřením na fytosanitární opatření u nás i v rámci EU. Podílí se na spolupráci se zahraničními fytoslužbami a komunikuje fytosanitární problematiku dřevěného obalového materiálu s odbornými sdruženími na úseku zpracování dřeva a výroby obalů.