Vlado Volek

OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Obalový expert


Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Koncem osmdesátých let pracoval v konstrukci balicích strojů v institutu manipulačních, dopravních, skladovacích a obalových systémů IMADOS.V letech 1999-2019 řídil Obalovou asociaci SYBA. V letech 2007-2019 byl ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 –2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, do roku 2019 šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News. V letech 2001-2020 byl členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Byl členem technicko-normalizačních komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při ÚNMZ. Účastnil se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy (EN) a normy ISO. Jako reprezentant SYBY zastupoval zájmy českého a slovenského obalového průmyslu v European Packaging Institutes Consortium (EPIC), ve World Packaging Organisation (WPO) a Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB). 

Je spoluautorem publikací Správná výrobní praxe – obaly na potraviny a kosmetiku, Směrnice pro exportní balení / Export packaging guidelines,  Technická norma SYBA-PROKOS-01-2018 Obaly pro kosmetiku – Část 1: Obalové materiály z plastů, Metodika pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdci.