Na našich akcích Vás budou školit

Školitelé a přednášející


Vlado Volek

OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Ing. Vlado Volek absolvoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT. Od roku 1999 do roku 2020 řídil Obalovou asociaci Syba. Od roku 2007 do roku 2019 byl ředitelem Obalového institutu SYBA. V letech 1999 – 2006 byl šéfredaktorem časopisu Svět balení, a do roku 2020 byl šéfredaktorem on-line newsletru CS Packaging News.

Od roku 2001 do roku 2020 byl členem organizace obalových novinářů International Packaging Press Organisation (IPPO). Byl členem technicko-normalizační komisí TNK 78 – Obaly a TNK-115 - Kontejnery, výměnné nástavby a palety, které působí při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Účastní se práce v pracovních skupinách připravujících evropské technické normy (EN) a normy ISO. Jako reprezentant Syby zastupuje zájmy českého obalového průmyslu ve Fédération Européenne des Fabricants de Palettes et Emballages en Bois (FEFPEB). V roce 2019 byl ambasadorem World packaging organisation. 

Je spoluautorem publikací Správná výrobní praxe – obaly na potraviny a kosmetiku, Směrnice pro exportní balení, Metodika pro hodnocení rezistence obalových fólií před poškozením skladištními škůdciPartneři Obalové Akademie

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři

Mediální partneři